Prijímanie platieb a výber peňazí

Náš portál používa platobný systém MangoPay na realizáciu platobných transakcií. Jadrom systému je osobný účet, tzv peňaženka, ktorú si vytvoríte vo svojom konte vložením základných informácii. V tejto elektronickej peňaženke sa akumulujú peniaze za tovar, ktorý si od Vás zákazníci kúpia.

Platobný systém funguje nasledovne: každý zákazník si najprv vloží fnancie do svojej peňaženky, online v reálnom čase cez kartu VISA, VISA Electron, Master Card alebo Maestro Card. Po zaplatení objednávky zákazníkom sa presunú financie z peňaženky zákazníka priamo do vašej peňaženky v systéme MangoPay. Vaše peniaze teda nedržíme na našom účte, presúvajú sa ihneď po zaplatení z účtu zákazníka na Váš účet (do Vašej elektronickej peňaženky).

Poznámka: finančné transakcie sú spracovávané v mene € a váš účet v MangoPay je taktiež vedený v €. Pre všetky eventuálne peňažné prevody do iných mien je použitý aktuálny výmenný kurz Európskej Centrálnej Banky, platný v čase realizácie transakcie.

Výber peňazí

Peniaze akumulované vo vašej peňaženke si môžete kedykoľvek poslať na váš bankový účet. Výber peňazí, zistenie aktuálneho stavu vašej peňaženky, ako aj ostatné súvisiace operácie sa realizujú priamo cez vaše konto v našom portály, ktorý je s platobným systémom MangoPay plne integrovaný. Prosím prihláste sa do svojho účtu na jukkebox.sk. Všetky informácie a ovládacie prvky nájdete v menu "Moja peňaženka".

Náklady na finančnú transakciu

Všetky náklady na realizáciu elektronickej platobnej transakcie sú zahrnuté v sprostredkovateľskej provízii. Vy ako predajca neplatíte žiadne ďalšie poplatky.