Sprostredkovateľská provízia

Náš portál si účtuje sprostredkovateľskú províziu vo výške 10% z každej skutočne zrealizovanej objednávky. Provízia sa odpočíta z hodnoty zákazky po ukončení nákupného procesu a po riadnom zaplatení objednávky zákazníkom. Suma provízie sa počíta z hodnoty celkovej objednávky, vrátane poštovného.

Okrem uvedenej provízie neplatíte za používanie nášho portálu žiadne iné poplatky.