O našom projekte

Projekt Jukkebox je zameraný na našu domácu hudobnú scénu. Umožňujeme hudobníkom, spevákom a skladateľom prezentovať sa svojim fanúšikom aj širokej verejnosti a predávať im svoju tvorbu. Veríme, že týmto spôsobom pomáhame rozvíjať našu domácu hudobnú scénu a podporovať mladých perspektívnych umelcov.

Vydať album alebo skladbu je z finančného hľadiska veľmi náročné a pre mnohých amatérskych hudobníkov nedosiahnuteľné. Ešte ťažšie a náročnejšie však pre umelca je spropagovať sa a dostať svoju tvorbu do povedomia širokej masy fanúšikov.

Náš projekt Jukkebox sa snaží pomôcť interpretom riešiť tieto problémy a umožniť mladým ale perspektívnym autorom, ktorí nedisponujú veľkými finančnými prostriedkami, uviesť svoju tvorbu poslucháčom a fanúšikom. Náš systém im poskytuje všetky adekvátne technické nástroje na to, aby mohli svoju hudbu prezentovať a predávať, dokonca v medzinárodnom meradle.

Všetka tvorba ktorú na našej stránke nájdete je vložená a predávaná priamo umelcami ktorí ju vytvorili, alebo manažérmi, ktorí ich legálne zastupujú. Oni sami si stanovili aj predajné ceny. Keď si kúpite hudbu na našej stránke, kupujete si ju od interpreta a priamo ho tým podporujete...