Informácie o propagácii

Propagácia je spôsob zviditeľnenia vášho obsahu (profilu interpreta, skladieb a albumov) za účelom zvýšenia ich návštevnosti. Náš systém propagácie umožňuje zobraziť váš obsah, vašu tvorbu a profil, na prominentných miestach našich stránok s najlepšou návštevnosťou, kde ju môže vidieť oveľa viac návštevníkov. Takým miestom je napríklad domovská stránka http://jukkebox.sk/. Jedná sa o veľmi dobrý spôsob zvýšenia návštevnosti na stránkach vášho profilu, alebo na stránkach vašej tvorby - albumoch a skladbách. Zvýšenie návštevnosti pravdaže znamená viac fanúšikov a viac predanej hudby.

Propagácia je platená služba. Aktuálny cenník pre našu lokálnu stránku http://jukkebox.sk/ si môžete pozrieť tu nižšie a kompletný cenník pre všetky lokálne weby nájdete na tejto stránke.

Propagácia môže byť na našom portály zakúpená štandardným spôsobom, ako každý iný produkt. Máme vytvorené zvlášť objednávkové formuláre pre propagáciu vášho profilu interpreta, vašich albumov a vašich skladieb. V objednávkovom formulári propagácie zadáte aký obsah chcete propagovať (napríklad ktorú skladbu), odkedy a na ktorej lokálnej stránke. Zvyšok je už iba štandardný nákup cez internet - prejdete pokladňou a zaplatíte. Po úspešnom ukončení platobnej transakcie vám bude zaslaný potvrdzovací e-mail s dátumom začiatku a ukončenia kampane. Propagácia bude automaticky našim systémom nastavená a v stanovený čas sa automaticky spustí zobrazovanie vášho profilu alebo tvorby na príslušnom mieste, podľa typu propagácie. Viac informácií o objednávaní propagácie nájdete nižšie na tejto stránke.

 

Aký obsah a na akom mieste môže byť propagovaný?

 

V súčasnosti náš systém umožňuje propagáciu nasledovného typu vášho obsahu (tvorby):

  • profil interpreta (stránku vášho profilu, na ktorej sú uvedené všetky informácie o vás a všetka vaša tvorba)
  • album
  • skladbu

 

V súčasnosti náš systém umožňuje propagáciu vášho obsahu na nasledovných miestach:

 

Propagácia na domovkej stránke

Domovská stránka http://jukkebox.sk/ je základná a najdôležitejšia stránka portálu ktorá sa zobrazí keď návštevník príde na našu stránku. Je to najnavštevovanejšia a najprominentnejšia stránka nášho portálu.

 

Predmet propagácie

Obrázok pozície

Počet miest

Položiek zobrazených naraz

Náhodná rotácia

Profil interpreta

10

5

Áno

Album

10

5

Áno

Skladba

10

5

Áno

 

Propagácia na Vyhľadávacích stránkach

Vyhľadávacie stránky sú používajú vždy keď návštevník vyhľadáva nejaký obsah na našom portály. Sú to teda veľmi dôležité stránky nášho systému. Pre lepšiu prehľadnosť máme vytvorené zvlášť vyhľadávacie stránky pre každý základný typ obsahu na našom portály a to nasledovným spôsobom:

Ak sa rozhodnete pre propagáciu na vyhľadávacích stránkach, váš obsah sa zobrazí v bloku v hornej časti, na najlepšie viditeľnom mieste tejto stránky. Napríklad pri propagácii albumu sa váš album zobrazí na stránke Vyhľadávania albumov, v bloku "Vybrané albumy" a bude tam zobrazovaný počas zadávania parametrov vyhľadávania užívateľom aj počas zobrazovania výsledkov vyhľadávania.
 

Predmet propagácie

Obrázok pozície

Počet miest

Položiek zobrazených naraz

Náhodná rotácia

Profil interpreta

10

5

Áno

Album

10

5

Áno

Skladba

10

5

Áno

 

Obmedzený počet miest na propagáciu

Aby sme zaistili čo najvyššiu efektivitu vašej propagácie, obmedzili sme maximálny počet miest pre každý typ propagácie. Môžete si teda byť istý, že váš propagovaný obsah, či už to bude album, skladba alebo váš profil interpreta, bude vždy dobre viditeľný a že nezanikne v množstve iného propagovaného obsahu iných interpretov.

 

Automatické rolovanie a náhodná rotácia propagovaného obsahu

Ako môžete vidieť v tabuľkách vyššie, pre každý typ propagácie je k dispozícii 10 miest na zobrazenie propagovaného obsahu. Pre vyššiu estetiku a pre lepšiu prehľadnosť je však zobrazovaných vždy iba 5 položiek naraz. Zvyšných 5 položiek sa zobrazí po 10 sekundách automatickým rolovaním. Každý užívateľ môže tiež rolovať položky propagovaného obsahu ručne, kliknutím na ovládacie prvky na pravej aj ľavej strane bloku propagovaného obsahu.

Aby sme zaistili spravodlivé rozdelenie pozícií pre každý jeden propagovaný obsah, poradie zobrazovania všetkých položiek sa mení pri každom načítaní stránky. Poradie zobrazovania je generované formou náhodnej rotácie jednotlivých položiek. Znamená to, že ak sa váš propagovaný obsah zobrazí pre jedného užívateľa napríklad na pozícii 6, pri ďalšom načítané stránky (pre toho istého alebo pre iného užívateľa) sa poradie zmení a môže to byť napríklad 2.

 

Základné pravidlá a podmienky propagácie

Chceme sa uistiť, že zo svojej investície do propagácie dostanete maximálny profit a benefit. Zároveň však chceme, aby náš systém propagácie priniesol čo najväčší úžitok aj návštevníkom portálu vo forme zaujímavých a vhodne štrukturovaných blokov propagovaného obsahu.
Z tohto dôvodu sme zaviedli niekoľko pravidiel ktoré náš systém testuje pred tým, ako akceptuje akúkoľvek objednávku na propagáciu.

Pravidlá sú nasledovné:

  • základný časový rámec pre objednanie propagácie je 1 týždeň.
  • termín začiatku každej reklamnej kampane musí byť vždy stanovený na piatok.
  • rovnaký obsah nemôže byť propagovaný dva krát na rovnakej doméne (lokálnej stránke), mieste (domovskej stránke či stránok vyhľadávania) a termíne. Napríklad nemôžu byť dva rovnaké albumy zobrazené vedľa seba.
  • každý obsah môže byť propagovaný po dobu maximálne troch po sebe idúcich časových rámcov (týždňov) na rovnakom mieste (doméne, mieste a termíne). Po troch časových rámcoch musí nasledovať prestávka minimálne 1 týždeň. Toto pravidlo sme zaviedli pre zaistenie zmeny propagovaného obsahu a zvýšenia zaujímavosti propagácie pre návštevníkov stránky.
  • proces objednávky a zakúpenia propagácie musí byť ukončení najneskôr do 30 minút od vloženia propagácie do nákupného košíka. Vysvetlenie: akonáhle začnete proces objednania vložením propagácie do nákupného košíka, príslušný termín (časový rámec) sa pre vás zarezervuje a bude nastavený ako "nedostupný" pre ostatných užívateľov - potenciálnych záujemcov o propagáciu. Toto pravidlo bolo vytvorené z toho dôvodu, aby sa predišlo bezdôvodnému blokovaniu jednotlivých termínov propagácie užívateľmi, ktorí ešte nie sú pre kúpu propagácie plne rozhodnutí. Z tohto dôvodu ak do 30 minút nedokončíte objednávku, propagácia bude automaticky odstránená z vášho nákupného košíka a príslušný termín bude daný k dispozícii pre ostatných užívateľov a nastavený ako "voľný".  

 

Cenník propagácie pre http://jukkebox.sk/ 

Každá lokálna doména (stránka) nášho portálu má svoj vlastný priestor propagácie a zakupuje sa preto zvlášť pre každú doménu. Obdobne, ceny propagácie sú stanovené rozdielne pre každú národnú doménu, v závislosti na návštevnosti konkrétnej domény.

 

Cenník pre našu lokálnu stránku  http://jukkebox.sk/  je uvedený v tabuľke nižšie.

 

Promotion placement image Typ Promotion place Lokálna stránka Duration Price
Promotion-Album Frontpage Jukkebox.sk 1 week 3,00 €
Promotion-Album Search page Jukkebox.sk 1 week 2,00 €
Promotion-Song Frontpage Jukkebox.sk 1 week 3,00 €
Promotion-Song Search page Jukkebox.sk 1 week 2,00 €
Promotion-Interpret Frontpage Jukkebox.sk 1 week 3,00 €
Promotion-Interpret Search page Jukkebox.sk 1 week 2,00 €

 

Kompletný cenník pre všetky lokálne weby nájdete na tejto stránke.

 

Objednávka propagácie

Propagácia môže byť objednaná nasledovnými dvoma spôsobmi:

  1. zo stránky obsahu (album, skladba alebo váš profil interpreta), ktorý chcete propagovať. Choďte napríklad na stránku vášho profilu a kliknite na odkaz "Propagovať svoj profil", ktorý nájdete pod vašim profilovým obrázkom.
  2. napriamo cez niektorý z objednávkových formulárov propagácie.

 

Objednávkové formuláre na propagáciu jednotlivých typov obsahu:

Propagácia profilu interpreta

Propagácia albumu

Propagácia skladby