Informácie o inzercii

Inzertný systém nášho portálu umožňuje zobrazenie bannerovej reklamy na našich stránkach. Nakoľko neúčtujeme interpretom žiadne poplatky za vedenie konta ani provízie z predanej hudby, žijeme z predaja reklamného priestoru na našich stránkach.

 

Inzertné pozície

 

V nasledovnej tabuľke je uvedený zoznam súčasných inzertných pozícií na našom webe a špecifikácia médií/bannerov.
 

Inzertná pozícia

Obrázok Zobrazenie

Typ média

Maximálna veľkosť súboru

Rozlíšenie

Agregácia

Header banner

Na všetkých stránkach

Image (png, gif, jpg, jpeg), Flash

50 KB

940x100 px

1:1

Frontpage banner 1

Na domovskej stránke

Image (png, gif, jpg, jpeg), Flash

50 KB

270x370 px

1:1

Frontpage banner 2

Na domovskej stránke

Image (png, gif, jpg, jpeg), Flash

50 KB

270x370 px

1:1

Left sidebar banner

Na všetkých stránkach okrem domovskej

Image (png, gif, jpg, jpeg), Flash

50 KB

220x330 px

1:1

 

 

Základné pravidlá a podmienky inzercie

Máme nasledovné základné pravidlá a podmienky:

  • základný časový rámec pre objednanie inzercie je jeden týždeň
  • termín začiatku každej reklamnej kampane musí byť stanovený na piatok
  • inzerciu je možné objednať s predstihom maximálne 10 týždňov do budúcnosti
  • proces objednávky a zakúpenia inzercie musí byť ukončení najneskôr do 30 minút od vloženia inzercie do nákupného košíka. Vysvetlenie: akonáhle začnete proces objednania inzercie vložením inzercie do nákupného košíka, príslušný termín (časový rámec) sa pre vás zarezervuje a bude nastavený ako "nedostupný" pre ostatných užívateľov - potenciálnych záujemcov o inzerciu. Z tohto dôvodu ak do 30 minút nedokončíte objednávku, inzercia bude automaticky odstránená z vášho nákupného košíka a príslušný termín bude k dispozícii pre ostatných užívateľov a nastavený ako "voľný". Toto pravidlo bolo vytvorené z toho dôvodu, aby sa predišlo bezdôvodnému blokovaniu jednotlivých termínov inzercie užívateľmi, ktorí ešte nie sú pre kúpu inzercie plne rozhodnutí.

 

Cenník inzercie

Každá lokálna doména (stránka) nášho portálu má svoj vlastný inzertný priestor. Inzercia sa preto zakupuje zvlášť pre každú doménu. Obdobne, ceny inzercie na našom webe sú stanovené rozdielne pre každú národnú doménu, v závislosti na návštevnosti konkrétnej domény.

Cenník pre našu lokálnu stránku http://jukkebox.sk/ je uvedený v tabuľke nižšie. 

 

Umiestnenie reklamy Lokálna stránka Dĺžka Cena
Header banner Jukkebox.sk 1 týždeň 100,00 €
Frontpage banner 1 Jukkebox.sk 1 týždeň 50,00 €
Frontpage banner 2 Jukkebox.sk 1 týždeň 50,00 €
Left sidebar banner Jukkebox.sk 1 týždeň 75,00 €

 

Kompletný cenník pre všetky domény nájdete na tejto stránke.

 

Objednať si inzerciu

Inzerciu si môžete zakúpiť štandardným spôsobom, ako každý iný produkt na našej stránke. Proces objednania je plne automatický.

V objednávkovom formulári inzercie špecifikujete umiestnenie a termín inzercie a vložíte svoj mediálny súbor - banner. Zvyšok je už iba štandardný nákup cez internet - prejdete pokladňou a zaplatíte. Po úspešnom ukončení transakcie vám bude zaslaný potvrdzovací e-mail s dátumom začiatku a ukončenia kampane. Inzercia bude našim systémom nastavená a v stanovený čas sa automaticky spustí.

Inzerciu je možné objednať v tomto formulári.